PIZZERIA MICHELE

Pizzerie

80144, Via Lorenzo Giusso 37

Napoli

+39 081 5706883Other Pizzerie in Napoli