MANICOMIO ANTICA PIZZERIA MILANESE

Pizzerie

80121, Via Alabardieri 10

Napoli

+39 081 19813010Other Pizzerie in Napoli